EVENT CONVENER

DR. ARUN GUPTA

(VICE PRINCIPAL- School of Law)

CO-CONVENERS 

111

Mr. Jasdeep Ahuja 

(Sr. Assistant Professor)

WhatsApp Image 2018-09-19 at 8.27.12 PM

Ms. Astha Bhatnagar

(Assistant Professor)

 

Sr. STUDENT COORDINATORS

Pranshu Tripathi                         Ankit Goel

OVERALL MANAGEMENT

Vipul Thakral                             Divanshu Kashyap

Aditya Sharan                                Shashwat Jain

DELEGATE AFFAIRS

Akanksha Chhabra                       Aimanpreet Kaur   Shruti Mishra                       Priyanshi Choudhary

TECHNICAL AFFAIRS

Rajat Yadav                                    Piyush Pal

Lakshay Khanna

 

MARKETTING AFFAIRS

Urvashi Tyagi                     Kartik Pandey

Arpit Attri

Indian press

Shrishti Bansal                      Kaanchi Ahuja 

Anant Chaitanya Dutta                Devanshi Sharma

Priyanshi Kashyap